Atölye Çalışmaları

15. Istanbul Bienal Gezisi

Müzik ve Sanat (Bilge Evrim Erkin ile)

 

1. Hafta: Müzik ve Sanatın kökeni: Benzerlikler ve Farklılıklar

2. Hafta: Göz için müzik; buluşlar ve icatlar. Newton’un renk ve optik teorisi.

Sinestezi kavramı.

3. Hafta: Yakınlaşma ve bir sentez: 19. Yüzyıl düşüncesi ışığında Sembolizm,

İzlenimcilik ve Wagner’in Bütünsel Sanat Anlayışı (Gesamtkunswerk)

4. Hafta: Bir paradigma olarak müzik ve 20. yüzyıl akımları ve işitsel sanatların etkileşimi Antik dönemlerden beri pek çok düşünürü, sanatçıyı ve bilim adamını etkilemiştir. Aralarındaki fiziksel yakınlık bilimsel araştırmaların konusu olmuş; ortak duyusal özelliklere sahip olmaları ise bu iki alanı sanat tarihsel gelişmeler ışığında birbirlerine yakınlaştırmıştır.

 

Bu dört haftalık programda (25 Şubat-4-11-18 Mart 2014, saat 11.00-13.00 arası), sanatın ve müziğin kesişme noktaları üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik Çağ düşüncesinden Rönesans’a, Newton’un renk kuramından Sinestezi’ye ve sanatlararası etkileşimin yoğun olarak yaşandığı 19. yüzyıldan evrensel bir sanat görüşünü hedefleyen 20. yüzyıl akımlarına kadar geniş bir perspektif ile her iki disiplinin düşünce ve pratikte birbirilerine nasıl yaklaştıklarını inceleyeceğiz.

Bilge Evrim Erkin

Mahir Namur ile İletişim ve İkna Stratejileri

Mahir Namur ile

 

İletişim ve İkna Stratejileri Seminerleri;

17,24 Aralık 2013,7,14 Ocak 2014

Salı günleri saat 11.00-13.00 arası

 

Sağlıklı iletişim kurabilme becerimizi geliştirebilmek için, bu dört haftalık modülde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz bazı iletişim ve ikna yöntemleri örneklerle ele alınacaktır.

 

1967 Ankara doğumlu Mahir Namur, Viyana Teknik Üniversitesi'nde tamamladığı mühendislik eğitiminden sonra, çeşitli ekonomik, kültürel, sosyal, kişisel gelişim, iletişim ve eğitim projelerinde yer aldı, geliştirdi ve uyguladı. Halen Chameleon Project Management & Design’da yönetici ve Avrupa Kültür Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler vermekte, 2010 yılından bu yana ilişkiler konusunda danışmanlık yapmaktadır. 

Yenebilir Sanat (Proje: Feride Çelik)

 ’

Gökşen Buğra

"Eleştirel Okuma ve Yazma Biçimleri"
02 Ocak 2012 Saat:17:30
Yer: Galeri/Miz Teşvikiye

 


Lebriz yazarlarından Gökşen Buğra 26 Aralık 2011, Pazartesi günü 17:30-19:00 saatleri arasında GALERİ/MİZde "Eleştirel Okuma ve Yazma Biçimleri" üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

"Retorik", "Teori" ve "Pratik" başlıkları altında metin incelemesi yaparak eleştirel yazının inceliklerini görüp okuma ve yazma becerilerine yeni bir açı kazandırma amacını taşıyan atölyede Buğranın seçtiği metinler katılımcılarla birlikte okunacak ve metinlere sorular yöneltilecek, bu yolla ifadelerin tutarlılığı ölçülecek; aslında sanat dili olarak alımlanan üslubun dışlayıcılığı ve sahteliği tartışmaya açılacak. Buna karşılık sade, yalın ifadelerle söylediğini perdelemeden anlatabilen ve okura mesafe almayan iyi örnekler de okunacak.

Gökşen Buğra lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamladı ve Bilkent Üniversitesinde Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. Sanat ve edebiyat kritiklerini yayımlamaya, kültür yönetimi ve medya alanlarında çalışmalarına devam ediyor.


 

 


E-Bülten

Göster Göster

E-Posta Adresiniz