• Çetin Akmeşe

Bekleyenler

2 Temmuz – 10 Temmuz 2024

Sanatçı, modern yaşamın paradokslarını ele alarak, bireyin kendi kimliğini oluşturmadaki etkilerini, topluma adaptasyonu için sunulan imajlar üzerinden sorguluyor. Bunu sürrealist bir yaklaşımla yaparak, gerçekliğin ötesindeki semboller ve imgeler aracılığıyla toplumsal ve bireysel kimlik arasındaki dinamikleri keşfediyor.

Akmeşe; modern hayatın hızla değişen gerekliliklerine uyum sağlama çabalarını, bir yere yetişme telaşını ve yaşam döngüsünde kendini var etme mücadelesini inceliyor. Bu süreçler, bireylerde herkesle aynı olma, makineleşme ve sıkışmışlık hissi yaratarak bir nevi hapis olma durumunu ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda sanatçı, bireyin kimlik edinme sürecini, – dayatılan imaj ve beğeniler doğrultusunda – modern yaşamda onay ve geçiş hakkı sağlayan davranışları araştırıyor.

Küratörlüğünü Arzu Sancar ‘ın üstlendiği “Bekleyenler” sergisinde yer alan eserler, modern yaşamın kolayca edinilmiş ve seri üretim kimlik anlayışını; zaman, mekân ve obje üzerinden ele alarak eleştirel bir yaklaşımla merkezine alıyor. Bu şekilde bireyin gerçek kimliğini ve modern toplumun dayattığı kimliklerin etkilerini araştırıyor.

Sergi, bireylerin kimlik oluşturma süreçlerinde kullandıkları yolları sorguluyor ve izleyicilerin kendi deneyimlerini ve dönüşümlerini yeniden değerlendirmeye teşvik ederek içsel keşiflerini arttırmayı amaçlıyor.